21.6.13

Την Τετάρτη 26 Ιουνίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Με 55 θέματα στην ημερήσια του διάταξη, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης, την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2013. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 18:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για τα παρακάτω θέματα:
 1. Διάφορες Ενημερώσεις  -  Αιτήσεις
 2. Έγκριση 6η Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2013
 3. Έγκριση διενέργειας προμηθειών 2013 άνω των 15.000€
 4. Έγκριση διενέργειας προμηθειών και τρόπου εκτέλεσης αυτής
 5. Έγκριση ανάθεσης προμήθειας
 6. Αίτηση για Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικού Χρηματικού Καταλόγους
 7. Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου
 8. Διαγραφή οφειλών τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων από χρηματικούς καταλόγους Π.Ο.Ε λόγω λανθασμένης εγγραφής
 9. Διαγραφή οφειλών από Βεβαιωτικούς Χρηματικούς Καταλόγους, λόγω παραβάσεων ΚΟΚ
 10. Έγκριση ή μη ανανέωσης άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου –με την χρήση πάγκου- στην Ρασήμ Μουζεϊν του Χασάν
 11. Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου –με ΚΑΝΤΙΝΑΣ- στην Μπαλάτσιου Κωνσταντίνα του Δημητρίου
 12. Επιβολή προστίμου για υπαίθρια διαφήμιση σε απαγορευμένους χώρους             
 13. Επιβολή προστίμου για υπαίθρια διαφήμιση σε απαγορευμένους χώρους               
 14. Επιβολή προστίμου για υπαίθρια διαφήμιση σε απαγορευμένους χώρους
 15. Μεταβίβαση από το Δημοτικό Συμβούλιο προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, της αρμοδιότητας χορήγησης άδειας εγκατάστασης και διεξαγωγή τεχνικών –ψυχαγωγικών παιγνίων σε ειδικά διασκευασμένα τραπέζια.                   
 16. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής δικαιούχων έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης Α’ Κοινωνικών Βοηθειών
 17. Απευθείας ανάθεση μέρους της προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων – ΜΕ (των ομάδων για τις οποίες δεν κατατέθηκε καμία προσφορά)
 18. Αντικατάσταση εκπροσώπου του Δήμου στην Επιτροπή Leader
 19. Επιχορήγηση Δημοτικού Ραδιοφώνου Φερών
 20. Παραχώρηση χώρων στο Σύλλογο Judo Club Tiger Αλεξανδρούπολης
 21. Παραχώρηση χώρων στο Αθλητικό Σωματείο ARENA
 22. Έγκριση μίσθωση χώρου για μεταστέγαση του 14ου Νηπιαγωγείου Αλεξανδρούπολης
 23. Έγκριση του 38Β/2008 πρακτικό της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης  Φορολογικών Διαφορών
 24. Επικαιροποίηση της 157/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου  που αφορά την «Επιχορήγηση  Πολιτιστικού και Επιμορφωτικού Συλλόγου Άνθειας – Αρίστεινου ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ»
 25. Επικαιροποίηση της 409/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά «Επιχορήγηση Πολιτιστικού - Μορφωτικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου Παλαγίας»
 26. Έγκριση ορισμού υπολόγου για ένταλμα προπληρωμής
 27. Έγκριση Απαλλαγής Υπολόγου»
 28. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης στα εργαστήρια επιχειρηματικότηητας στα πλαίσια του έργου «BECENET» του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας
 29. Τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράση του ΟΤΑ
 30. Κατάρτιση Τελικού  Σχεδίου Ολοκληρωμένης Προγράμματος Δράσης
 31. Παραλαβή  της μελέτης «Διόρθωση των αναλογισμών της περιοχής  Μαϊστριανών που προέκυψαν μετά τη διόρθωση του κτηματογραφικού υπόβαθρου
 32. Αναστολή Οικοδομικών Αδειών στην περιοχή επέκτασης Καλλιθέας Ν. Χιλής του Δήμου Αλεξανδρούπολης
 33. Ορισμός εκπροσώπου ως μέλους στην επιτροπή κατάσχεσης του μη απομακρυθέντος ζωικού κεφαλαίου  σε παράνομα λειτουργούσες πτηνο-κτηνοτροφικές μονάδες
 34. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης στη συνάντηση εργασίας στο Βόλο, στα πλαίσια του έργου «MARE NOSTRUM» του προγράμματος ENPI CBCMED»
 35. Τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης για εκπόνηση ερευνητικού έργου «Διερεύνηση δυνατοτήτων χρήσης 3Δ  Laser Scanner στην τεκμηρίωση οικοδομικών ιστορικών συνόλων και συμβολή στην ανάδειξη και αξιοποίησή τους στο Δήμο Αλεξανδρούπολης»
 36. Έγκριση αίτησης εγκατάστασης ενημερωτικής πινακίδας για τον ασπροπάρη
 37. Έγκριση 1ου ΑΠΕ (Ισοζύγιου) – 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Συντήρηση κτιρίου πρώην δημοτικού σχολείου Αρίστηνου και ανάπλαση εξωτερικού χώρου»
 38. Έγκριση 2ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) του έργου: «Διαπλάτυνση οδού στο Ο.Τ. 146 στις Φέρες»
 39. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης: «Μελέτη Γυμνασίου στο ΚΕΓΕ»
 40. Έγκριση υποκατάστασης μελετητή αναδόχου της μελέτης: «Μελέτη Λυκείου στο ΚΕΓΕ»
 41. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης: «Μελέτη Λυκείου στο ΚΕΓΕ
 42. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Διαπλάτυνση οδού στο Ο.Τ. 146 στις Φέρες»
 43. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή πεζοδρομίων Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης»
 44. Έγκριση εκτέλεσης επειγουσών πρόσθετων εργασιών για το έργο: «Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου Καπνομάγαζου»
 45. Έγκριση 1ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Δημιουργία σύγχρονων παιδότοπων»
 46. Έγκριση 1ου ΑΠΕ – 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Δημιουργία σύγχρονων παιδότοπων
 47. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή εσωτερικών χώρων κτιρίου Δημοτικής Κοινότητας Πέπλου, Δημοτικής Ενότητας Φερών»
 48. Έγκριση δαπανών ηλεκτροδότησης κτιρίων και έργων ιδιοκτησίας Δήμου
 49. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση πλατείας εργατικών Παλαγίας»
 50. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κλειστού κολυμβητηρίου»
 51. Έγκριση παραλαβή της μελέτης εφαρμογής «Μελέτη κατασκευής κτιρίου Ωδείου»
 52. Διαχείριση του ΔΕΛΤΑ του Έβρου και καθεστώς Καλυβών
 53. Έγκριση της 90/2013 απόφασης της ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ» η οποία αφορά την «Ανάκληση της 62/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση του κανονισμού λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Κέντρου Κοινωνικής προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και περιβάλλοντος Δήμου Αλεξανδρούπολης»
 54. Έγκριση Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ «Αθλητικό Πολιτιστικό Κέντρου Δήμου Αλεξανδρούπολης» Οικ. Έτους 2012
 55. Έγκριση Οδοιπορικών Δημάρχου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η Piazza del Popolo δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές, και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε.