19.1.14

Πρωτοβουλία Πολιτών για τη συγκρότηση δημοτικού συνδυασμού στην Ορεστιάδα

Οι αυτοδιοικητικές εκλογές του Μάη του 2014 θα πραγματοποιηθούν σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική στιγμή για την ελληνική κοινωνία, η οποία βιώνει μια ολομέτωπη επίθεση, κλιμακούμενη και μεγάλης έντασης, τα τελευταία «μνημονιακά» χρόνια.
Η, όποια, κοινωνική συνοχή έχει διαλυθεί, μαζί με υπηρεσίες- δομές, δημόσιου χαρακτήρα, που κλείνουν, συρρικνώνονται, διαλύονται. Η ελληνική περιφέρεια και πολύ περισσότερο ο μεθοριακός δήμος Ορεστιάδας έχει γνωρίσει πολύ καλά στο «πετσί του» τη λαίλαπα της πολιτικής που οδηγεί στο κλείσιμο σχολείων, υπηρεσιών, δομών που χρειάστηκε χρόνια για να κατακτηθούν ως κοινωνικό- δημόσιο αγαθό και που σε μια νύχτα έκλεισαν ή στην «καλύτερη» περίπτωση υποβαθμίσθηκαν και υπολειτουργούν.
Κοινή διαπίστωση και παραδοχή αποτελεί πως η δημοτική αρχή της Ορεστιάδας περιορίστηκε στο ρόλο του παρατηρητή και της έκδοσης ψηφισμάτων, αποδεχόμενη, εμμέσως πλην σαφώς, το σύνολο των καταστροφικών πολιτικών αποφάσεων, ως «γνήσιο» τέκνο των κομμάτων που κυβέρνησαν - κυβερνούν, και που οδήγησαν στην καταστροφή τον τόπο.
Δυστυχώς, αποδείχθηκε ανάξια των καιρών και των περιστάσεων, ενώ οι αντιδράσεις της στις ανάγκες διεύρυνσης των υπηρεσιών πρόνοιας, αλληλεγγύης χαρακτηρίστηκαν από μεγάλες καθυστερήσεις και μειωμένη ευαισθησία. Περιορίστηκε σε μια απλή διαχείριση της φτώχειας του δήμου, κατ' έκφραση δημάρχου, στην πλήρη υποταγή και αποδοχή των κυβερνητικών επιλογών (απολύσεις - ιδιωτικοποιήσεις), πρόθυμη να τις υλοποιήσει και να προχωρήσει στην υιοθέτησή τους, όπως για παράδειγμα οι απολύσεις σχολικών φυλάκων και δημοτικών αστυνομικών ή η υπηρεσία «πρασίνου», την οποία ιδιωτικοποίησε.
Παράλληλα στάθηκε ανίκανη να αναλάβει πρωτοβουλίες στήριξης της τοπικής οικονομίας, που πνέει τα λοίσθια, να χαράξει αναπτυξιακή προοπτική, να αξιοποιήσει τις δυνατότητες του τόπου (όπως η διασυνοριακότητα, τους ανθρώπους του μόχθου, τη νεολαία), να προχωρήσει σε συνεργασίες με άλλους δήμους, να ενταχθεί σε δημοτικά δίκτυα, να αξιοποιήσει κοινοτικούς πόρους και προγράμματα, να προωθήσει πολιτικές για το πράσινο, το περιβάλλον, τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας κ.α.
Είναι πλέον ξεκάθαρη η ανάγκη για ένα δημοτικό συνδυασμό – σχήμα – κίνηση, που θα ξεπερνά τις προσωπικές, και μόνο, φιλοδοξίες του κάθε υποψήφιου δημάρχου, τον μικροπαραγοντισμό, και θα βασίζεται στη συμμετοχή του πολίτη - δημότη, μέσα από διαδικασίες άμεσης δημοκρατίας. Ένα σχηματισμό που θα προκύψει από το λαό της πόλης χωρίς κομματική ή άλλου τύπου επιβολή, που θα αγωνίζεται για τις καθημερινές ανάγκες των δημοτών και που θα αντιπαλεύει τα καταστροφικά σχέδια της τρόικας και των εγχώριων εκφραστών της.
Για ένα συνδυασμό – σχήμα – κίνηση πέρα από κομματικές γραμμές και χρωματικά στερεότυπα, που θα βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή, η οποία θα οδηγήσει στην δημοκρατική αποκέντρωση των αποφάσεων στις τοπικές κοινότητες, ενάντια στην πλήρη κατάργησή τους από τον αντιαυτοδιοικητικό «Καλλικράτη». Που δε θα εξαντλεί την παρουσία του στις εκλογές, αλλά θα έχει μία διαρκή παρέμβαση σε τοπικό επίπεδο, που θα επιτρέπει στον κόσμο να αναδεικνύει τις ανάγκες του. Που δεν θα λειτουργεί με την παρωχημένη λογική της «ανάθεσης» στον εκάστοτε υποψήφιο-α δήμαρχο, αλλά με διαδικασίες άμεσης δημοκρατίας, με δυνατότητα ανακλητότητας και εναλλαγής προσώπων έτσι ώστε να εκφράζουν διαρκώς τη βούληση του κόσμου, με αποφάσεις δεσμευτικές στην υλοποίησή τους από τη δημοτική αρχή. Θα είναι αντίθετο και θα διαφοροποιείται ξεκάθαρα από την αντίληψη και τις αποφάσεις της κυρίαρχης τοπικής διαχείρισης που πήγε κόντρα στα συμφέροντα των πολιτών.
Είναι προφανές ότι ένα εγχείρημα από τα «κάτω» θα πρέπει να διέπεται από αμεσοδημοκρατικές αρχές, όπου οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να παρέμβουν και να συνδιαμορφώσουν τις πολιτικές επιλογές και κατευθύνσεις που αφορούν στην ίδια τη ζωή τους, ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν σε κάθε συγκυρία. Βασικοί άξονες και στόχοι για το δήμο, στο πλαίσιο αρχών, αξιών, ιδεών και κατευθύνσεων, που θα αποτελέσει τη βάση διαλόγου και λειτουργίας της κίνησης, είναι:
·        Δήμος: Δήμος στην υπηρεσία των δημοτών. Ορθολογική και αξιοκρατική διαχείριση του έμψυχου δυναμικού και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Αξιοποίηση φυσικού πλούτου της περιοχής. Διασύνδεση με δίκτυα δήμων, προώθηση διαδημοτικών συνεργασιών, ουσιαστική ανάδειξη της διασυνοριακότητας και συνεργασία – αξιοποίηση των τμημάτων του πανεπιστημίου που λειτουργούν στην Ορεστιάδα. Αναβάθμιση σχέσεων – υπηρεσιών με τις τοπικές κοινότητες, κάλυψη των αναγκών τους με βάση τις ιδιαιτερότητές τους. Απόλυτη διαφάνεια στη διαχείριση των οικονομικών του δήμου. Ανάχωμα στις πελατειακές σχέσεις μέσω των αναθέσεων. Δημοκρατική οργάνωση, ανάδειξη του ρόλου των τοπικών κοινοτήτων ως αποφασιστικό όργανο για τη διαχείριση των θεμάτων του χώρου τους.
·        Εργασία: Σεβασμός στο δικαίωμα του καθενός στην εργασία. Καμία ανοχή σε πολιτικές που βαθαίνουν την ύφεση και την ανεργία, εξαθλιώνουν τους εργαζόμενους, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους συνταξιούχους και υπονομεύουν το μέλλον των νέων ανθρώπων. Διαρκής προσπάθεια για να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας και κυρίως αυτές που παράγουν πλούτο και προσφέρουν κοινωνικό έργο.
·        Αλληλεγγύη – κοινωνικές δομές – πρόνοια: Ενδυνάμωση των κοινωνικών δομών πρόνοιας και διεύρυνσή τους με βάση τις ανάγκες της κοινωνίας. Έμπρακτη αλληλεγγύη στα αδύναμα τμήματα της κοινωνίας και στους ανθρώπους που βρίσκονται στο στόχαστρο των καταστροφικών πολιτικών, χωρίς διακρίσεις.
·        Πολιτισμός – δημόσιοι χώροι: Αξιοποίηση και ανάδειξη του ντόπιου πολιτιστικού – πολιτισμικού δυναμικού. Στοχευμένες πολιτισμικές δράσεις με στόχο και την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας. Πολιτισμός του δρόμου, από την κοινωνία για την κοινωνία, με αξιοποίηση των δημόσιων χώρων προς όφελος των πολιτών.
·        Περιβάλλον: Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων στο σύνολο του δήμου, ενίσχυση πρασίνου, αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών ενέργειας, ορθολογική διαχείριση απορριμμάτων – ανακύκλωση.
·        Παραγωγή – αγροτικός τομέας: Στήριξη και ενδυνάμωση της παραγωγικής και αγροτικής δραστηριότητας της περιοχής με ενίσχυση και δημιουργία υποδομών που θα συμβάλλουν στην κατεύθυνση αυτή. Απέναντι σε πολιτικές ιδιωτικοποίησης και απαξίωσης του δημόσιου – δημοτικού πλούτου, που έχουν σαν θύμα ολόκληρη την τοπική οικονομία.
·        Αμεσοδημοκρατία: Τακτικές συνελεύσεις και συντονιστικά καλέσματα που θα επιτρέπουν στους πολίτες να παράγουν πολιτική και να έχουν ενεργό ρόλο στις αποφάσεις που τους αφορούν, με συμμετοχικές διαδικασίες ανεξάρτητες και μη κατευθυνόμενες από κομματικές γραμμές. Επέκταση χρήσης νέων τεχνολογιών που θα ενισχύουν τις αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες και θα επιτρέπουν στους πολίτες να συμμετέχουν, να συνδιαμορφώνουν και να συναποφασίζουν σε κρίσιμα θέματα που αφορούν στο δήμο. Απευθυνόμαστε σε όλους τους συνδημότες μας που αισθάνονται την ανάγκη μιας μεγάλης ανατροπής στο Δήμο για τη συγκρότηση μιας νέας τοπικής κίνησης στην οποία θα συναντηθούν όλες οι δημιουργικές ομάδες της πόλης, οι εργαζόμενοι, οιαυτοαπασχολούμενοι, οι αγρότες, οι συνταξιούχοι και η νεολαία. Μια κίνηση που θα προκύψει μέσα από αμεσοδημοκρατικές διαφανείς διαδικασίες, μια κίνηση που θα διεκδικήσει πρωταγωνιστικό ρόλο πριν και μετά τις εκλογές, μια κίνηση που θα ξεπεράσει στερεότυπα αλλά θα αναζητήσει και θα τοποθετήσει το τοπικό πολιτικό της στίγμα στις αγωνιζόμενες δυνάμεις του τόπου.
Το κείμενο αυτό είναι προς υπογραφή και απευθύνεται σε όλους τους πολίτες του δήμου Ορεστιάδας που συμφωνούν στο πρώτο πλαίσιο βασικών αρχών, και που καλούνται στη συνέχεια να συμμετέχουν και να συνδιαμορφώσουν την ιδρυτική διακήρυξη και το σύνολο των αρχών που θα διέπουν τον συνδυασμό – σχήμα – κίνηση. Η συνέλευση για την ιδρυτική διακήρυξη θα πραγματοποιηθεί σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί (εντός Ιανουαρίου).

5 σχόλια:

 1. Ανώνυμος19/1/14 23:23

  Ανακύκλωση, εναλλακτικές μορφές ενέργειας, διασυνοριακότητα, αμεσοδημοκρατία, μπλα, μπλα, μπλα.... παλιοπασόκοι και αρχαιοκομμουνιστές με νέο μανδύα αριστεροσύνης και "ευαισθησίας". Εδώ ο κόσμος χάνεται και τα παιδιά ονειρεύονται. Σαν το Γιωργάκη δηλαδή. Όταν ξυπνήσετε πιάστε καμιά δουλειά να βγάλετε μεροκάματο κι αφήστε το Δήμο σε ανθρώπους που πατάν στη γή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ανώνυμος20/1/14 12:02

  Ποιός είναι ΡΕ ο συντάκτης αυτού του κειμένου;Πάει καλά ο άνθρωπος;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ανώνυμος21/1/14 10:58

  kai pios einai autos pou pata sthn gh..apo tous upopsifious pou tha einai sthn orestiada?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ανώνυμος21/1/14 15:06

  Eγώ συμφωνώ με το 1ο σχόλιο του ανώνυμου..Εξάλλου είναι γνωστή η συνεργασία των αρχαιοκομμουνιστών με το ΠΑΣΟΚ...Γνωστή είναι και η ομάδα των αναρχοπασόκων που συμμετέχει στις διαδικασίες αυτού του ιστορικού κόμματος της σοσιαλιστικής αριστεράς..Θα διαφωνίσω και με τον 3ο ανώνυμο..Υπάρχει άτομο που πατά στην γή..Λέγεται Μουζάς και είναι γνωστό το χρίσμα που πείρε από το ΑΝΤΑΡΣΥΑ..Αλλά είστε και αχάριστοι..Εδώ ο άνθρωπος έκανε γκοτζάμ πλατεία αλά Παρίσι και σεις θέλετε δημοτικό συνδυασμό με αμεσοδημοκρατίες και τέτοια ΑΚΡΑΙΑ πράγματα..Πιστεύω ο/οι συντάκτες του κειμένου έχουν συγκεκριμένο σχέδιο να αφήσουν τους μετανάστες ελευθερους στην Ορεστιάδα μας, να μας πάρουν τις δουλειές και να φοβίζουν τα παιδιά μας...Άκου εκεί ανακύκλωση, πράσινες μορφές ενέργειας, λειτουργική κοινωνική δημοτική πρόνοια..Καλά πόσο ακραίοι είναι που ζούνε
  ?? VOTE FOR MOUZAS...

  Y.Γ Ανώνυμε των 23:23 υπάρχουν ωραίες καλοπληρωμένες θέσεις στην ΕΥΠ, σκέψου το.

  ένας αντιφασίστας πατέρας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ανώνυμος21/1/14 17:06

  "Ένα σχηματισμό που θα προκύψει από το λαό της πόλης χωρίς κομματική ή άλλου τύπου επιβολή", "διαδικασίες άμεσης δημοκρατίας, με δυνατότητα ανακλητότητας και εναλλαγής προσώπων έτσι ώστε να εκφράζουν διαρκώς τη βούληση του κόσμου", "οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να παρέμβουν και να συνδιαμορφώσουν τις πολιτικές επιλογές και κατευθύνσεις που αφορούν στην ίδια τη ζωή τους"

  Απαράδεκτα πράγματα! Σίγουρα πίσω από αυτή την κίνηση κρύβεται ο Ξηρός... που ζούμε? σε καμμιά δημοκρατική χωρα?

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Η Piazza del Popolo δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές, και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε.