3.7.13

Την Δευτέρα 8 Ιουλίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής

Με 36 θέματα στην ημερήσια του διάταξη, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του Πολυλειτουργικού Κέντρου Κομοτηνής, την Δευτέρα 8 Ιουλίου στις 19:00 και τα θέματα είναι τα εξής:
1. Ορισμός ελεγκτών λογιστών για τη διαχειριστική χρήση 2012 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού-Παιδείας-Αθλητισμού Κομοτηνής.
2. Ορισμός ελεγκτών λογιστών για τη διαχειριστική χρήση 2012 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κομοτηνής.
3. Υπογραφή ή μη συμφώνου συνεργασίας ανάμεσα στο Δήμο Κομοτηνής και εθελοντικές ομάδες στην περιοχή.
4. Υπογραφή ή μη Προγραμματικής Σύμβασης ανάμεσα στο Δήμο Κομοτηνής, την ΠΑΜΘ και την Αναπτυξιακή Εταιρεία Ροδόπης ΟΤΑ ΑΕ, για τη Σύσταση και Λειτουργία Κέντρου Πληροφόρησης του Δικτύου πληροφόρησης EUROPE DIRECT.
5. Τροποποίηση της αριθμ. 38/2012 απόφασης του ΔΣ Κομοτηνής (Εγκριση ή μη παραχώρησης σχολικών χώρων σε πολιτιστικούς συλλόγους).
6. Έγκριση ή μη σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας για την υλοποίηση του έργου: Εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων κοινωφελούς χαρακτήρα στον οικισμού Κοσμίου του Δήμου Κομοτηνής.
7. Απευθείας ανάθεση στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ ΑΕ για την υλοποίηση της εργασίας: Σχεδιασμός και υλοποίηση Πιλοτικού Προγράμματος για την Ανάδειξη της Περιοχής του Δήμου Κομοτηνής σε Αειφόρο Τουριστικό Προορισμό, προσβάσιμο σε όλους- υπογραφή ή μη σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κομοτηνής και της Κ.Καραθεοδωρή ΑΕ.
8. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Κομοτηνής στα πλαίσια της υλοποίησης της δράσης Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας της πράξης Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας ΕΣΠΑ 2007-2013-επανακαθορισμός ειδικότητας μίας θέσης
9. Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στη Δ/νση Ποιότητας Ζωής και Περιβάλλοντος του Δήμου Κομοτηνής.
10. Συναίνεση ή μη για παραχώρηση της χρήσης δημοτικών εκτάσεων στην ΔΕΥΑ Κομοτηνής για κατασκευή αντλιοστασίων.
11. Διαγραφή ή μη και επαναβεβαίωση χρηματικών ποσών που αφορούν παραβάσεις ΚΟΚ, διάφορα τέλη και δικαιώματα.
12. Διαγραφή ή μη και επαναβεβαίωση χρηματικών ποσών που αφορούν διανοίξεις.
13. Διαγραφή ή μη και επαναβεβαίωση χρηματικών ποσών που αφορούν διανοίξεις.
14. Διαγραφή ή μη και επαναβεβαίωση χρηματικών ποσών που αφορούν διανοίξεις.
15. Ρυθμίσεις οφειλών σε δόσεις που αφορούν διάνοιξη.
16. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013.
17. Έγκριση σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης για το έτος 2013 (υπ’αριθμ.153/2013ΑΟΕ). 18. Χορήγηση ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου. 19. Εκμίσθωση ή μη οικοπεδικού τμήματος με στοιχεία 1,2,Γ,Δ,1 εμβαδού 22,82 τμ ευρισκομένου εντός του ΟΤ 165 επί της οδού Ελ. Βενιζέλου.
20. Παραχώρηση ή μη για χρήση έναντι τέλους τμήματος δρόμου επί της οδού Ανδρούτσου 26 για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.
21. Παραχώρηση ή μη για χρήση έναντι τέλους χώρου της πλατείας Αρχ. Χρυσάνθου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.
22. Αποζημίωση ή μη ρυμοτομούμενου ακινήτου στην οδό Βενιζέλου αρ. 40 στο Ο.Τ. 166 στην Κομοτηνή(αριθμ. 30/2013 απόφση ΕΠΖ).
23. Αποζημίωση ή μη ρυμοτομούμενου ακινήτου στην οδό Λ.Χαλκοκονδύλη αρ. 4 στο Ο.Τ.208 στην Κομοτηνή(αριθμ.28/2013 απόφαση ΕΠΖ).
24. Αποζημίωση ή μη ρυμοτομούμενου ακινήτου στην οδό Εγνατίας αρ. 30 στο Ο.Τ.232 στην Κομοτηνή(αριθμ.29/2013 απόφαση ΕΠΖ).
25. Έγκριση ή μη της αριθμ. 47/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής αναφορικά με τον απολογισμό οικονομικού έτους 2012.
26. Έγκριση ή μη της αριθμ. 11/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού-Παιδείας-Αθλητισμού Κομοτηνής αναφορικά με τον ισολογισμό διαχειριστικής χρήσης 2012.
27. Έγκριση ή μη τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 2013 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού-Παιδείας-Αθλητισμού Κομοτηνής (αριθμ. 29/2012 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου)
28. Αντικατάσταση ή μη αναπληρωματικού και ορισμός νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Δήμου Κομοτηνής Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ.
29. Υπογείωση δικτύων ΔΕΗ στις οδούς Ηροδότου και Κούλουγλου.
30. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας: Προμήθεια σκηνής για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων πολιτιστικού περιεχομένου.
31. Έγκριση ή μη των όρων πρόσβασης και χρήσης του αυτοποιημένου συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων Δήμου Κομοτηνής.
32. Έγκριση διάθεση πίστωσης για την πληρωμή εξόδων κίνησης και ημερήσιαςεκτός έδρας αποζημίωσης του Δημάρχου και υπαλλήλων του Δήμου λόγω μετακινήσεων, για υπηρεσιακούς λόγους.
33. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: Ανάπλαση Πλατείας Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου.
34. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: Συντηρήσεις Αγροτικής Οδοποίιας ΔΕ Ν. Σιδηροχωρίου.
35. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: Συντηρήσεις Εσωτερικής Οδοποίιας πόλης και οικισμών.
36. Χορήγηση ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς οινοπνευματωδών ποτών, αναψυκτικών και υπηρεσιών αναψυχής –«καφενείου –παροχής υπηρεσιών διαδικτύου».

2 σχόλια:

 1. κυρα Λεμονιά4/7/13 12:48

  Ολα καλα κι ολα ωραία ΔΗΜΑΡΧΕ.
  Μ΄εκείνη την Δημ. επιχ/ση ΔΕΤΑΚΟΜ τι γίνετε?
  Εξακολουθει να βρίσκετε υπο καθεστώς εκκαθάρισης και οριστικά ακύρωσης της ή έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες μιάς τέτοιας πράξης?
  Αν ακόμη οι εργασίες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη έχει καλώς, αν ομως έχουν ολοκληρωθεί γιατι οι απολυμένοι απο αυτήν (ΔΕΤΑΚΟΜ) εξακολουθούν ακόμη να παραμένουν απλήρωτοι για τα οφειλόμενα κατά την εργασιακή περίοδο τους όταν οι διατελέσαντες κατά την περίοδο της εκποίησης της πρόεδροι, κος ΜΟΥΡΤΙΔΗΣ και κα ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ και που νομίμως δικαιούνται τους έχουν καταβληθεί κανονικά οι μισθοί?
  Μηπως κι εσείς κε ΔΗΜΑΡΧΕ αντιλαμβάνεστε μια κατάσταση, όπως επικρατεί άλλωστε γενικότερα στη χώρα, για προύχοντες και τους κολίγους?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ανώνυμος4/7/13 21:58

  Σ΄ αυτές τις περιπτώσεις η σιωπή είναι χρυσός.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Η Piazza del Popolo δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές, και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε.