18.7.13

35 θέματα στην ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας

Με 35 θέματα στην ημερήσια του διάταξη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την Πέμπτη 18 Ιουλίου 2013, στις 18.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα:
1) Αποδοχή χρηματοδότησης για κάλυψη δαπανών επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων - Εισηγητής Ζαχαριάδης Παύλος
2) Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 – Εισηγητής Ζαχαριάδης Παύλος
3) Έγκριση διενέργειας προμήθειας «υγρών καυσίμων – ελαιολιπαντικών» του Δ. Δράμας καθώς και έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ««υγρών καυσίμων – ελαιολιπαντικών» (πετρελαίου θέρμανσης , πετρελαίου κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης, ελαιολιπαντικών) του Δ. Δράμας και των Νομικών του προσώπων για το οικ. έτος 2014 - Εισηγητής Ζαχαριάδης Παύλος
4) Έγκριση διενέργειας προμήθειας «Τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου» του Δ. Δράμας καθώς και έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ««Τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου.» του Δ. Δράμας και των Νομικών του προσώπων για το οικ. έτος 2013- 2014 - Εισηγητής Ζαχαριάδης Παύλος
5) Έγκριση του με αριθμό 3/19-6-2013 πρακτικού της Εκτελεστικής Επιτροπής, σχετικά με το τοπικό σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών - Εισηγητής Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος
6) Εξέταση αιτήματος διαγραφής και μείωσης οφειλών από τέλος καθαριότητας και φωτισμού οικ. έτους - Εισηγητής Ζαχαριάδης Παύλος
7) Εξέταση αιτήματος διαγραφής οφειλών από πρόστιμο ΚΟΚ οικ. ετών 2003, 2006, 2007 και 2008 - Εισηγητής Ζαχαριάδης Παύλος
8) Εξέταση αιτήματος για άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου - Εισηγητής Ζαχαριάδης Παύλος
9) Διαγραφή ποσού από Χ. Κ. οικ. έτους 2013, λόγω μείωσης μισθωμάτων των με αριθμό 7 και 8 καταστημάτων στη δημοτική λαχαναγορά (σχετ. η 292/2013 ΑΔΣ), σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν. 4071/2012 - Ζαχαριάδης Παύλος
10) Αναστολή ταμειακών βεβαιώσεων και είσπραξης ποσοστού 60% 944/2013, 945/2013, 946/2013 και 947/2013 χρηματικών καταλόγων λόγω άσκησης προσφυγής - Εισηγητής Ζαχαριάδης Παύλος
11) Ενημέρωση σχετικά με την Τεχνική Αναφορά Ελέγχου Ποιότητας Ε.Σ.Π.Ε.Λ. του έργου «Κατασκευή Παιδικού Σταθμού Ν. Κρώμνης Δήμου Δράμας» - Εισηγητής Καλαϊτσίδης Γεώργιος
12) Τροποποίηση του Σχεδίου της πόλης Δράμας στην περιοχή των Ο.Τ. 24-25-26 και 27α (περιοχή Βυζαντινού Τείχους) - Εισηγητής Καλαϊτσίδης Γεώργιος
13) Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Ανακατασκευή υπαίθριων γηπέδων μπάσκετ» - Εισηγητής Καλαϊτσίδης Γεώργιος
14) Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή σκέπαστρου γηπέδου ΤΚ Κουδουνίων» - Εισηγητής Καλαϊτσίδης Γεώργιος
15) Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή Κοινωνικού Λαχανόκηπου» - Εισηγητής Καλαϊτσίδης Γεώργιος
16) Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Παρεμβάσεις στις αθλητικές εγκαταστάσεις του γηπέδου (περίφραξη, ανακατασκευή γηπέδου μπάσκετ) ΤΔ Χωριστής» - Εισηγητής Καλαϊτσίδης Γεώργιος
17) Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Οδοποιία Τκ Μαυροβάτου» - Εισηγητής Καλαϊτσίδης Γεώργιος
18) Καταβολή αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης σύμφωνα με την πράξη 12/2000- Εισηγητής Καλαϊτσίδης Γεώργιος
19) Ανανέωση παραγωγικής άδειας πωλητού λαϊκών αγορών - Εισηγητής Ζαχαριάδης Παύλος
20) Έγκριση εξόδων μετακίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Προέδρου του Δ.Σ. - Εισηγητής Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος
21) Έγκριση εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων Δήμου Δράμας - Εισηγητής Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος
22) Έγκριση της με αριθμό 15/2013 απόφασης της ΔΕΠ σχετικά με τη μεταστέγαση του ΤΕΕ ειδικής αγωγής στο 5ο Γυμνάσιο Δράμας - Εισηγητής Μλεκάνης Μιχαήλ 23) Έγκριση της με αριθμό 41/2013 απόφασης του ΝΠΔΔ σχετικά με την έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας - Εισηγήτρια Σιδερά Χρυσή
24) Τροποποίηση της με αριθμό 421/2012 ΑΔΣ, σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Δια Βίου Μάθησης για την εφαρμογή Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στο Δήμο Δράμας, με την προσθήκη επιπλέον χώρου διοίκησης - Εισηγητής Μλεκάνης Μιχαήλ
25) Επιχορήγηση Ιεράς Μητρόπολης Δράμας για την πραγματοποίηση κοινωνικών εκδηλώσεων (συσσίτιο απόρων δημοτών Δήμου Δράμας) - Εισηγητής Γρηγορίου Κυριάκος
26) Επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Σκαλωτής Ν. Δράμας - Εισηγητής Μλεκάνης Μιχαήλ
27) Επιχορήγηση του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Καβάλας – Παράρτημα Δράμας – Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και δημιουργία πίστωσης - Εισηγητής Μλεκάνης Μιχαήλ
28) Έγκριση της με αριθμό 16/2013 απόφασης της ΔΕΠ σχετικά με τη μεταστέγαση του 5ου Γυμνασίου στο νέο διδακτήριο του 2ου Γυμνασίου - Εισηγητής Μλεκάνης Μιχαήλ
29) Επιλογή πιστωτικού ιδρύματος για την έντοκη κατάθεση των ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου Δράμας – Εισηγητής Ζαχαριάδης Παύλος
30) Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου (κτίριο δημ. σχολ. Σκαλωτής) στον Πολιτιστικό Σύλλογο Σκαλωτής Ν. Δράμας (σύμβαση χρησιδανείου)» - Εισηγητής Μλεκάνης Μιχαήλ
31) Τροποποίηση – Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια τροφίμων του Καταστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου Δράμας (Κοινωνικό Παντοπωλείο) – Εισηγητής Γρηγορίου Κυριάκος
32) Έγκριση για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το ΤΕΙ Καβάλας για την εκπόνηση επιστημονικής έρευνας με τίτλο «Μελέτη Λιβαδοκτηνοτροφικής Ανάπτυξης του Δ. Δράμας» - Εισηγητής Μλεκάνης Μιχαήλ
33) Έγκριση για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το τμήμα Δασοπονίας και Φυσικών πόρων του ΤΕΙ Καβάλας για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου με τίτλο « Καταγραφή και μελέτη αναπαραγωγής των αυτοφυών καλλωπιστικών ειδών του Ν. Δράμας και εισαγωγή τους στους χώρους πρασίνου του Δήμου» - Εισηγητής Μλεκάνης Μιχαήλ
34) Απαλλοτρίωση κτίσματος επί της συμβολής των οδών Κάσσου 1 και Σκρα – Εισηγητής Καλαϊτσίδης Γεώργιος
35) Καταβολή αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης σύμφωνα με την πράξη 12/2000 - Εισηγητής Καλαϊτσίδης Γεώργιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Η Piazza del Popolo δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές, και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε.